First of all, the important question: why photographs should be mounted and even framed? The answer is simple: the right mounting techniques protect art from acidic conditions. A well-designed combination of mount and frame forms part of the visual expression of a displayed photo, separating it from its surroundings and giving it more visual weight.

For me, a printed photo is not the final product. The properly mounted image works better not only hung on the wall but also when viewed in the observer’s hands.

We wrote with photographer Petr Pazour on another website about our first experiences with mounting photos. Today I want to say a few words about how I personally dealt with mounting my first Artist Proof prints of selected photographs from the cycle Landscapes of Imagination.

My goal has been to use certified museum materials for the whole process, which are gentle on works of art and guarantee a long life. They are usually made of cotton, non-acidic papers and PH neutral adhesives.

The Artist Proofs are printed on Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth paper, which is made of 100% cotton without acids and lignin. The paper conforms to ISO 9706, printed on an Epson SureColor SC-P9500 printer with UltraChrome PRO12 inks.

Nielsen Teichert MSK Natur 2.6 mm natural white museum cardboard is used around the image. Under the mount, the photo is attached with Lineco corners to the back of archive-quality Nielsen cardboard. Everything is held together with double-sided PH neutral Henzo adhesive tape along the edges outside the photo area. This solution allows you to remove the photo from the mount without any damage.

All photos are signed. In the lower-right corner is my signature and a year of photo creation, in the lower-left corner is the AP I/II mark. This means that this is an Artist Proof print. The print has the serial number one. At the same time, I/II mark says that more than two AP prints will never be made. These markings are located in two places. In the photo itself inside under the mount and identically also on the mount under the print.

The size of the image is approx. 16 x 16 inches (40 x 40 cm), while the photo size is 10 x 10 inches.

Do you like it? These Fine Art prints will be offered in limited editions in the number of only a few pieces not only for collectors.

Nejprve důležitá otázka: proč by fotografie měly být zapaspartovány a dokonce zarámovány? Odpověď je jednoduchá: správná technika montáže chrání autorské dílo před nežádoucími vlivy okolí a prodlužuje jeho životnost. Dobře navržená kombinace pasparty a rámu je součástí požadovaného vizuálního působení na diváka.

Vytištěná fotografie z tiskárny pro mě není konečným produktem. Obraz v paspartě působí lépe nejen zarámovaný na zdi, ale také při prohlížení přímo v rukou pozorovatele.

O tom, jak jsme společně s fotografem Petrem Pazourem začali pronikat do tajů paspartovacích technik, píšeme společně na webu jiného projektu. Dnes chci napsat několik řádků o tom, jak jsem se vypořádal s paspartováním prvních Artist Proof tisků vybraných fotografií z cyklu Krajiny imaginace.

Hlavním cílem bylo použít na celý proces certifikované muzeální materiály, které jsou díky jejich složení šetrné k uměleckým dílům. Jsou vyrobeny z bavlny, nekyselých papírů a lepidel. Jsou uzpůsobeny tak, aby umělecké dílo, které drží, nepoškodily.

Tisk fotografií je proveden na papír Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth. Je vyroben z 100% bavlny bez obsahu kyselin a ligninu. Vyhovuje normě ISO 9706, která přesně definuje vlastnosti, které musí splňovat papír určený pro dlouhodobé uložení v archivech. Vytištěno na tiskárně Epson SureColor SC-P9500 inkousty UltraChrome PRO12.

Na paspartu je použit muzeální paspartovací karton Nielsen Teichert MSK Natur tloušťky 2,6 mm přírodně bílé barvy. Pod paspartou je fotografie přichycena pomocí archivních růžků Lineco na zadní karton muzeální kvality, také od společnosti Nielsen. Po krajích mimo plochu fotografie je nakonec pasparta a zadní deska spojena oboustrannou PH neutrální lepicí páskou Henzo. Toto řešení umožňuje případně fotografii bez jakéhokoliv poškození z pasparty vyjmout.

Každá fotografie je signována. V pravém dolním rohu je podpis autora a rok vzniku, v levém dolním rohu pak označení AP I/II. Znamená to, že se jedná o fotografii, která slouží pro potřeby autora a není určena k přímému prodeji (Artist Proof, zkratka AP). Tisk má pořadové číslo jedna. Zároveň je označením I/II řečeno, že vzniknou maximálně dva AP tisky. Tato označení se nacházejí na dvou místech. Na samotné fotografii uvnitř pod paspartou a shodně také zvenčí na paspartě pod fotografií.

Rozměr obrazu je 40 x 40 centimetrů, přičemž fotografie má rozměr 25 x 25 centimetrů.

Líbí se vám? Tyto obrazy budou dostupné v limitovaných edicích v počtu pouze několika málo kusů nejen pro sběratelské účely.