2019-current

Although photography is inherently dependent on reality in front of a camera, the only depiction of reality does not satisfy me. I am looking for glowing light and deep shadows in my Landscapes of Imagination. I found inspiration for this cycle in the paintings of the Czech painters Václav Boštík and mainly Josef Šíma. Josef Šíma (1891-1971) was close to Surrealism but focused more on the symbolic dimension of the image. In the late period, he came to light abstract paintings. Šíma‘s paintings such as Landscape with Blades, Ice Flare or Blurred Fields are a source of endless inspiration for me.

Ačkoli je fotografie ze své podstaty závislá na snímané realitě, pouhé zobrazování reality mi nestačí. V Krajinách imaginace hledám zářící světlo i hluboké stíny. Teprve pak jsem s výsledkem spokojen. Inspiraci k tomuto cyklu jsem našel v malbách českých malířů Václava Boštíka a zejména Josefa Šímy. Josef Šíma (1891-1971) měl blízko k surrealismu, zaměřoval se však více na symbolický rozměr obrazu, v pozdním období dospěl až ke světelným abstraktním malbám. Šímovy obrazy jako Krajina se stébly, Ledový odlesk nebo Rozostřená pole jsou pro mě zdrojem nekonečné inspirace.