More: Artist Statement, Publishing, Books

* 1962, Czech Republic

I took my first photographic steps in a darkroom with my father, when I was 15 years old. The smell of the photographic developer and the birth of an image in the red darkness charmed me. Starting with 35 mm film I also tried medium and large format negatives later.

The breakthrough came at the beginning of 2002 when I won a prize in the national competition and switched to digital photography. Gradually, I was returning to the use of the photographic film in 2009 as I started capturing a part of my landscape photography with a medium-format camera. This period took 2 years and then I moved back to the digital. At the beginning of 2018 photographic film and analogue created a part of my work again.

Currently, I have been intensively dealing with the possibilities of using panoramic images as a means of expression. I chose Noblex panoramic cameras with rotating lenses. I also continue the Fine Art Photography projects simultaneously.

Once I wrote about myself:

The world around is a great challenge for me. Lines and shapes, light and shadow. And colours with all their shades. And also mutual relations between people and things surrounding us in everyday life. All this makes me bring my eye to the camera’s viewfinder and try to capture the beauty all around. When I am not photographing for some time, my right index finger starts being restless. Then I cannot stand it anymore and I need to go out again and press the shutter button at least a few times.Své první fotografické krůčky jsem absolvoval se svým otcem. Vůně vývojky a zrození obrázku v  červeném přítmí temné komory mně učarovaly. Začínal jsem s kinofilmem, ale později jsem fotografoval také na střední a velký formát negativů.

Zásadní zlom přišel v roce 2002, kdy jsem díky výhře v celostátní soutěži ze dne na den přešel na digitál. Dlouhé roky se digitální zobrazování stalo mým jediným výrazovým prostředkem. Pozvolný návrat k filmu se odehrál až po delší době v  roce 2009, kdy jsem začal část své krajinářské tvorby realizovat středoformátovou analogovou kamerou. Po této kratší dvouleté epizodě jsem opět fotografoval pouze digitálně, abych se začátkem roku 2018 znovu postupně začal vracet v  části své tvorby k filmu a analogu.

Aktuálně se intenzívně zabývám možnostmi panoramatické fotografie. Pro svou práci jsem zvolil fotoaparáty Noblex s rotujícími objektivy. Souběžně pokračuji v dalších projektech Fine Art Photography.

Jednou jsem sám o sobě napsal:

Okolní svět je pro mě velká výzva. Linie a tvary, světlo a stín. A barvy se všemi jejich odstíny. A také vzájemné vztahy mezi lidmi a věcmi, které nás obklopují při každodenním životě. Tohle všechno mě nutí přiložit oko k hledáčku kamery a pokusit se zachytit tu nádheru všude kolem. Když nějaký čas nefotografuji, začne mě svrbět ukazováček pravé ruky. Potom se mnou není k vydržení a já zase musím vyrazit ven a alespoň párkrát stisknout spoušť.