Time-lapse shooting has its charm. I love photographs in which we can observe one place over time. Its form and its changes. During the day, in a week, in a month, in a year. This way of shooting makes us think about time. Waiting for the right moment when another photo complements and at the same time develops the original idea.

In this way, the photographer Jiří Hanke created in an extensive time-lapse cycle Views from the Window of My Apartment (1981-2003). Using the example of one street, he captured the period of several decades with the same view from the same window.

In a set of four photos of the landscape, I tried to express the time during one calendar year. At first glance, a banal landscape motif of agricultural land, which says nothing about the place where it is located. In different colours and moods, over a period of four seasons. A story about the transience of golden fields and field paths.

Photographs of the landscape close to Kreslice village were part of the exhibition cycle of the Black Sunflower photo club.

Four Seasons / Krajina u Křeslic ve čtvero ročních obdobích

Časosběrné snímání má svůj půvab. Vždy mě osloví fotografie, na kterých můžeme s časovým odstupem pozorovat jedno místo. Jeho podobu a změny, kterými prochází. Během dne, za týden, za měsíc, za rok. Tento způsob snímání nutí k přemýšlení, téma se musí vyčekat. Čekání na správný okamžik, kdy další fotografie doplňuje a zároveň rozvíjí původní myšlenku.

K dokonalosti takto pojatou sérii fotografií dotáhl fotograf Jiří Hanke v rozsáhlém časosběrném cyklu Pohledy z okna mého bytu (1981-2003). Na příkladu jedné z mnoha kladenských ulic zachytil stále stejným pohledem z jediného okna období normalizace a následných transformačních devadesátých let.

V souboru čtyř fotografií krajiny v těsném sousedství velkoměsta jsem se já pokusil vyjádřit plynutí času během jednoho kalendářního roku. Na první pohled banální krajinný motiv zemědělské půdy, který nic neříká o místě, kde se nachází. V různých barvách a náladách, v časovém úseku čtyř ročních období. Vyprávění o pomíjivosti zlatých lánů a polních cest.

Fotografie krajiny u Křeslic byly součástí výstavního cyklu fotoklubu Černá slunečnice.