I loved ponds as a little boy. Like every child, I was fascinated by the water surface and life above and below it. I watched dragonflies, frogs and fish.

What about ponds in the Czech Republic? Currently, there are about 23 thousand small reservoirs – ponds. Their total area is a little over 50 thousand hectares. This is about a third of the area that the ponds occupied in the past. But it seems to shine for better times. In recent years, due to greater concern for nature, new bodies of water have been added.

What is the definition of a pond as a man-made body of water? It is an artificial reservoir designed primarily for fish farming, which can be completely drained. That’s why we find a sluice gate with a drain on every pond.

South Bohemia is a paradise of ponds. Most of the ponds were built here at the end of the 15th and in the 16th century during the reign of the aristocratic Rožmberk family. Jakub Krčín was the builder of those ponds. He spent the end of his life in the Sedlčany region.

That is why I chose the region between Sedlčany and Neveklov as a locality where I would like to start photographing ponds more systematically. As a part of the Czech countryside.

Už jako malý kluk jsem miloval rybníky. Jako každé dítě jsem byl fascinován vodní hladinou a životem nad i pod ní. K Libohošťskému rybníku jsme se s rodiči jezdili pravidelně koupat. Pozorovat vážky, žáby a ryby jsem chodil k bezejmennému rybníčku nedaleko naší chaty u vesnice Brdečný. Pamatuji se na jednu příhodu z dětství:

Fotografovat jsem začal v patnácti letech tátovou stařičkou Exaktou Varex IIa, ke které jsme kromě základního objektivu měli ještě teleobjektiv ohniskové vzdálenosti 135 milimetrů. A k tomu se váže jeden z prvních fotografických zážitků, na který se pamatuji. V rybníčku vedle chaty uprostřed lesů nedaleko Neveklova jsem se snažil fotografovat žáby. Jednoho dne jsem objevil velkého žabáka, jak se vyhřívá uprostřed rybníčku na kmeni padlého stromu. S foťákem a nasazeným teleobjektivem jsem se více než dvacet minut v trenýrkách a v gumovkách pomalu přibližoval po kolena v bahně k žábě. Už jsem docela blízko, první snímek. Film je drahý. Další minuty, zase o něco blíž, druhý snímek. Chtělo by to ještě blíž. Pár pohybů a šplouch – žabák se odrazil zadníma nohama a byl fuč. Ale zůstal zachycen na citlivé vrstvě filmu. Moje první ostrá fotka, na kterou se rád podívám i po letech. Psal se rok 1977:


Jak to je s rybníky v Čechách dnes? Aktuálně se u nás nachází zhruba 23 tisíc malých vodních nádrží. Jejich celková rozloha je něco málo přes 50 tisíc hektarů, což je zhruba třetina plochy, kterou rybníky zaujímaly v minulosti. Ale zdá se blýskat na lepší časy. V posledních letech díky větší starosti o přírodu v krajině umělých vodních ploch spíše přibývá.

Jaká je definice rybníku jako specifické, člověkem vytvořené vodní plochy? Jedná se o umělou vodní nádrž určenou především k chovu ryb, kterou lze zcela vypustit. Proto na každém správném rybníku najdeme stavidlo s výpustí.

Rájem rybníků jsou Jižní Čechy. Většina rybníků zde byla postavena již koncem 15. a hlavně v 16. století za vlády českého šlechtického rodu Rožmberků. Stavitelem byl rybníkář Jakub Krčín, který závěr života strávil na Sedlčansku.

A právě oblast mezi Sedlčany a Neveklovem jsem si vybral na začátek jako první lokalitu, kde bych rád začal soustavněji fotografovat rybníky jako součást krajiny. Jelito, Jitrnice, Klobása – to jsou prozaické názvy některých z nich:

červené body označují vyfotografovaná místa

Psaní tohoto článku jsem si moc užil. Vystudoval jsem totiž ČVUT fakultu stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství. Ale nikdy jsem v oboru nepracoval.

Co myslíte, má toto téma potenciál? A jaký rybník máte rádi vy a proč?