2016

The city in the middle of winter. Short days in January, when dusk comes early. I walk home alone through abandoned streets. A slow shutter speed slowly collects the remaining light on the photosensitive medium. Movement as a natural part of living.

Město uprostřed zimy. Krátké mrazivé lednové dny, kdy soumrak přichází nečekaně brzy. Vracívám se domů sám opuštěnými ulicemi. Dlouhý čas snímání s kamerou v zimou chvějících se dlaních pomalu sbírá poslední zbytky světla na citlivé vrstvě fotografického média. Pohyb jako přirozená součást života.