2011-current

X-rays are one of the basic medical methods. On the other hand, the negative image parts have become a tool for my personal investigating the Czech homeland. To get below the surface and get to know the unknown. Are humans still part of the landscape? Maybe we take more from nature than we can give it back. In our haughtiness, we are losing our sense of belonging to something. There are no people in my photos. Only the imprints of their activities, which have transformed the country for many centuries.

Rentgenový snímek je jednou ze základních vyšetřovacích metod v lékařství. Naproti tomu pro mě se staly nástrojem pro zkoumání české krajiny části negativně převráceného obrazu. Dostat se pod povrch, poznat neznámé. Jsme ještě součástí krajiny? Možná si bereme víc, než jsme schopni dát, a ve své povýšenosti na konec ztrácíme smysl pro sounáležitost. Proto v mých obrazech nejsou lidé fyzicky přítomni. Pouze stopy jejich činnosti, které dlouhá století krajinu přetváří k obrazu našemu.