Panoramatičtí lidé | Panoramic People

Už více než tři roky fotografuji akční street, kdy se na fotografiích objevují náhodní chodci, jako nedílná součást tohoto fotografického žánru.
Zajímalo mě, jestli i s Noblexem lze pořídit zajímavé fotografie spoluobčanů…


I have been photographing the street for more than three years. In the photographs, accidental pedestrians appear as an integral part of this photographic genre. I wonder if even with Noblex we also can make interesting pictures of people …

Odpověd je ano. Má to svá úskalí, ale jde to. Příkladem budiž fotografie dívky nedaleko Anděla:

Ostrovského, Praha

Fotografie, kdy díky širokému úhlu záběru kinofilmového fotoaparátu dívka vůbec netušila, že fotografuji právě ji a ne výlohu. Velká výhoda. Zároveň však má fotografování akčních záběrů s pomalým panoramatickým přístrojem také svoje záludnosti.

Prvním problémem je rotující objektiv. Trvá nějakou chvíli, než se objektiv ve svém kruhovém pohybu dostane do polohy, kdy začne snímat scénu. Další čas trvá, než dokončí svoji kruhovou dráhu. Pro představu: při snímacím čase jedné šedesátiny sekundy trvá dokončení snímku od zmáčknutá spouště 4 vteřiny! S tím je nutno počítat a naučit se začít s expozici mnohem dříve, než u jiných konstrukcí aparátů.

Dalším závažným problémem je skutečnost, že úhel kolem 145 stupňů je tak široký, že pokud fotografujeme na rušných místech, skoro se stoprocentní jistotou nám do obrazu někdo zprava či zleva vstoupí dřív, než expozice skončí. Někdy to může být ku prospěchu věci, většinou ale postavy v úplném kraji fotografie nepůsobí příliš výtvarně.

Oříškem se stalo fotografování tohoto pána u ohrady staveniště uprostřed Václavského náměstí na rohu Opletalovy ulice:

Václavské náměstí, Praha

Kolem páté hodiny odpolední je na Václavském náměstí opravdu rušno. Situaci jsem vyřešil tak, že jsem si s fotoaparátem u oka stoupl doprostřed chodníku. Kolemjdoucím asi přišlo neslušné vstupovat mi do záběru, tak mě dav míjel z obou stran za mými zády. A během chvilky čekání pán zůstal na obrázku osamocen.

Na rozdíl od předešlého, následující typ snímku lze pořídit velmi jednoduše:

Talisker Bay, ostrov Skye, Skotsko

Vyfotografovat postavu jediného člověka na jinak opuštěném místě v krajině není nic složitého. Většinou používáme kvůli měřítku – vynikne prostor a velikost přírodního celku. Jedinou loterií je skutečnost, že se prakticky nedá ovlivnit v jakém okamžiku objektiv vykreslí siluetu postavy. Jestli bude mít hezky nakročeno nebo nohy splynou do podivného torza. Čím kratší čas použijeme, tím lépe. V tomto případě to vyšlo.

Snímek tří jeptišek byl pořízen na rozdíl od předchozích fotografií větší kamerou Noblex Pro 150 U na svitkový film:

Ke Hradu, Praha

Kromě rozdílného poměru stran výsledek obdobný. Ale díky velkému odpadu je na akční fotografie tohoto typu nehospodárné používat dražší svitkový film. Analogový panoramatický street bude nadále doménou kinofilmového Noblex 135 Pro Sport.


Shooting action shots with panoramic devices, however, has its own tricks.

The first problem is the rotating lens. It takes some time for the lens to get into the scene position in its circular motion and then complete its circular path. At an exposure time of one sixty-second, the entire exposure takes 4 seconds after the shutter-release button has been pressed. We need to learn to start exposing much earlier than with other devices.

The second major problem is that the angle of about 145 degrees is so wide that if you shoot in a crowded place, surely someone will step from right or left side into the picture. It usually does not work well.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation