Neustrnout | Do not stagnate

Mnoho z nás fotografů se občas dostane do situace, kdy má pocit, že svá témata vyčerpal. Nedejme se však zmást, je to jen a pouze stav naší mysli. Vždy existují nová témata a výzvy a je pouze na nás, jak je zachytit a předat divákům…


Everybody occasionally gets into a situation where he feels he’s already exhausted. But let’s not be fooled, it’s just the state of our mind. There are always new themes and challenges everywhere. And it’s only up to us to capture and pass it on to the audience …

 

 

Scanner Pro

Každé prostředí je svým způsobem zajímavé, i když to na první pohled nemusí být zřejmé. Někdy ale k restartu nepotřebujeme žádné další téma, stačí jen neustrnout a vyzkoušet nové možnosti. Jiné úhly pohledu, odlišné zpracování fotografií, či nový způsob prezentace našeho díla. S mobilním telefonem, jako přístrojem pro záznam fotografií, experimentuji od doby, kdy obrazové výstupy z mini čipů dosáhly rozlišení jednoho megabajtu. A právě při zkoumání kamery iPhone SE jsem objevil postup, který vám chci ukázat.

K uložení rozličných dokumentů ve formátu PDF používám k plné spokojenosti aplikaci Scanner Pro. Kromě uložení do PDF nabízí také uloženi v „obrázkovém“ formátu JPEG. Napadlo mne černobílý kontrastní nastavení pro text použít při fotografování.

A funguje to. Výsledkem jsou vysoce kontrastní obrázky pouze v bíle a černé spolu s několika málo šedivými pólotóny. Jediným problémem při pořízení fotky je skutečnost, že programu určenému primárně pro záznam textu chvíli trvá, než se rozhodne obrázek zaznamenat a dát do chodu závěrku.

Berte tento text a obrázky pouze jako příklad. Jako příklad toho, že experimentovat se dá donekonečna a pokud objevíme novou techniku, která u daného tématu dává smysl a zajímavé výsledky, můžeme vyzkoušet jiný pohled a obohatit tak naší tvorbu. Dobré světlo všem!


I use Scanner Pro to store various documents in PDF format. In addition to saving to PDF, it also offers storage in „JPEG“ image format. I wanted to use the black-and-white contrast settings for taking pictures.

And it works. BW high contrast images are the result. The only problem when the application is capturing a photo is that it takes a long time before the program starts to capture the image.

Take this article just as an example. As an example, experimenting can be done indefinitely. And if we discover a new technique that makes sense and interesting results, we can try a different look and enrich our creation. Good light to everyone!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation