Takoví jsme | The Way We Are

Po třech letech usilovné práce jsme vydali s Martinem Klikou knihu street fotografií…


After three years of hard work with Martin Klika, we have just released our Big Book of Street Photography …

 

 

 

 

Celá kniha je koncipována jako ucelené dvoustrany, po jedné fotografii od každého autora:

Kniha Street fotografií – jak se ten nápad vlastně zrodil?
MARTIN: Asi to byl můj nápad. „Street“ jsem fotil – s přestávkami – už delší dobu a chtěl jsem, aby to šlo k nějakému vyústění.
MICHAL: Vyústění? Co to je za blbost? Prostě jsem za tebou přišel, jestli spolu nedáme „Street“ dohromady a ty jsi souhlasil…
MARTIN: No souhlasil, ale trval jsem na vyústění. Viz naše původní domluva.

A jaká byla ta původní domluva?
MICHAL: Že to bude delší projekt, navrhoval jsem čtyři roky…
MARTIN: …já chtěl roky dva…
MICHAL: …tak jsme se shodli na třech.
MARTIN: No a už je to za námi, letí to, letí…
MICHAL: …trvalo to… ale už to máme za sebou!

Zpátky k otázce, na čem jste se ještě domluvili?
MICHAL: Úplně zásadní mi přišlo, že knížka bude koncipována do dvoustran, každý autor jedna fotka.
MARTIN: Mě to zásadní nepřišlo, ale Michal je cholerik, nechtěl jsem ho provokovat, tak jsem si říkal, proč ne?
MICHAL: No a jak se to teď líbí…
MARTIN: Máš pravdu. Je super, že spolu fotky musí komunikovat. Vyfotíš dobrou fotku, ale když k ní nemáš dobrého „parťáka“ od druhého autora, tak ji můžeš zahodit. To se mi mimochodem s Michalem bohužel stalo několikrát… áááá
Rozhovor přerušen, Michal honí Martina a pronásleduje ho nadávkami…
MARTIN: (udýchaně): Je to zkrátka dost těžké, poskládat dobré dvoustrany…
MICHAL: (…smířlivě): Houby těžké, stejně to celé dohromady skládám já.

Kde jste všude fotili?
MARTIN: Nejlepší je Brno, tam to žije, fotili jsme tam několikrát!
MICHAL: Ty jo, Brno! Jedna ulice, co po ní navíc jezdí tramvaj. Několikrát nás to málem zabilo. Zlaté Budějovice! Ústí!
MARTIN: …nebo Hradec Králové není špatný. MICHAL: Čína, Malajsie…
MARTIN: Taky Itálie. Nebo Paříž, Drážďany. Irsko… Guiness… Fish & Chips … Jameson … hmmm. O čem jsme to vlastně mluvili?

O focení. Co jste se při tomto projektu naučili?
MICHAL: Kámo, těžká otázka! Že nejjistější je fotit lidi za výkladní skříní, protože tě nikdy nedoběhnou?
MARTIN: Naučil jsem se žít s m, že ta nejlepší situace pro street fotografii nastane v okamžiku, kdy nemáš v ruce připravený foťák. Nějaký Murphyho zákon pouliční fotografie, asi.
MICHAL: To se mi stane maximálně tak jednou za deset let (cha-chá…). Musíš být připravený. Ve střehu. Jako skaut: vždy připraven.

Co jste si nejvíce užili?
MARTIN: V každém městě jsme našli nějakou hospodu případně kavárnu, kde jsme zaslouženě odpočívali.
MICHAL: To nebyl odpočinek, ale intelektuální část společných výprav. Čas na třídění myšlenek a postřehů. Třeba jak je na h…., že je málo (moc) lidí, sví moc (málo) slunce, prší / neprší, lidi komunikují / nekomunikují, atd.

Proč se vám s tím druhým dobře spolupracovalo?
MICHAL: Martin je zoufalý. Zoufalý pesimista, myslím. Všechno je na houby, nic není dobře. Podařilo se mi ho ale trochu změnit, vidí teď svět jasnějšími barvami, a za to jsem rád.
MARTIN: Michal je pořád myšlenkami někde ve hvězdách, nic není problém, směje se na každého, a vlastně tím kazí přirozeně pochmurnou náladu ulice. Snad se mi ho přivedlo vrátit trochu do normálu.


The book of Street Photography – where has this idea come from?
MARTIN: It was probably my idea. I have shot “Street” for some me and wanted this activity to have some output.
MICHAL: Output? What sort of rubbish is that? I just came to you and asked whether we would do “Street” together and you agreed.
MARTIN: Ok, but I insisted on an „output“. As per our original agreement.

So what was your original agreement?
MICHAL: It should be longer project, I suggested four years…
MARTIN: … I wanted just two years…
MICHAL: … so we agreed on three years.
MARTIN: And it is all over now…
MICHAL: … This thing just dragged and dragged on.

Well, back to the ques on. So what else you agreed on?
MICHAL: The fundamental for me was that the book will be outlined in double spreads – one page per author.
MARTIN: For me it was not fundamental at all, but Michal is choleric and I did not want to provoke him, so I thought „why not“?
MICHAL: And how you like it now…
MARTIN: You are right. It is great that the photographs must communicate together. You select great photo but if you can’t nd a strong “partner” photo from the other author you can just throw it away. By the way, that has happened to me with Michal unfortunately several times. Aaaaah….
The interview is interrupted; Michal is chasing Mar n and shouts insults…!
MARTIN (breathless): After all, it is quite hard to arrange double spreads.
MICHAL (…forgivingly…): Not hard at all, it is me who does all the work, anyway…

Where have you taken the pictures?
MARTIN: The best was Brno, such a lively city! We shot there several times!
MICHAL: C’mon Brno! One street with a tram running on it! We have been almost killed by it several times. Good old České Budějovice!
MARTIN: … Hradec Králové is not bad either. MICHAL: China, Malaysia…
MARTIN: And Italy. Or Paris, Dresden. Ireland…Guinness…Fish & Chips … Jameson …hmmm. What have we actually talked about?

About taking photographs. What else have you learnt during the project?
MICHAL: Mate, this is a hard ques on! Perhaps that the safest thing is to take pictures from behind the display because people will never catch you…?
MARTIN: I learnt to live with the fact that the best street photo opportuni es happen exactly when you do not have the camera ready. Some sort of Murphy’s street photo law perhaps.
MICHAL: it happens to me maybe once in ten years, at max. You need to be ready. Prepared. As a scout boy, you know? Always prepared.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation