Úspěšná vernisáž | Successful exhibition opening

Vernisáž výstavy Krajina a lidé Číny je za námi. Mám pocit, že to byla velmi povedená akce. Podívat se přišlo více než sto návštěvníků. Promítací místnost byla naplněna k prasknutí, takže jsme museli projekci pro velký zájem opakovat…


Opening of the exhibition Landscape and people of China is behind us. I feel that it was very well-done action. See came more than a hundred visitors. Screening Room was filled to overflowing, so we had a projection for great success again …Snímek naplněného sálu jsem pořídil těsně před zahájením. Promítán byl osmnáctiminutový film, koncipovaný jako slideshow 200 fotografií, které se v rychlém sledu prolínaly spolu s mapou trasy na bílé stěně za zvuku doprovodné hudby.Součásti vernisáže byla také tombola. Losovány byly kromě kalendářů a drobných cen také tři originální signované polaroidové snímky z cesty a dvě hlavní ceny, fotografie rozměru 60 x 40 centimetrů od autorů výstavy. Výhercům blahopřejeme.
Děkujeme všem, kteří přišli spolu s námi strávit příjemný večer. Na shledanou někdy příště na podobné akci!


I made a picture filled the hall just before the opening. Eighteen-minute film was screened, conceived as a slideshow of 200 photographs that are intermingled in rapid succession on the white wall behind the sound of the accompanying music.
Part of the opening was also a raffle. In addition to calendars and small prizes winners have won three original signed Polaroids from China and two major awards, photo 60 x 40 cm photographed by the author of the exhibition. We congratulate the winners.
Thanks to all who came and spent a pleasant evening with us. Good bye next time!

Rámujeme fotky na výstavu | We’ve framed photos for the exhibition (photo by Martina Bumbova)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation