Cesty | Paths

Jako doplněk ke streetu začínám v prosinci 2015 souběžně dokumentovat své večerní návraty domů. Ačkoliv zima je pouze podle kalendáře, tento čas je obdobím krátkých dnů a stmívá se tak akorát…


As a complement to the street photography in December 2015 I’m starting concurrently documenting my evening returning home. Although winter is only according to the calendar, this time is the period of short days and early dusk …

 

Mobilní telefon v ruce časy několika sekund během chůze postupně vykresluje záznam putování chodce nočním městem. Nejde mi o věrné zobrazení okolí, ale o pocity a světelné nálady doby, kdy se městská veduta pomalu halí do hávu noci a chystá svým obyvatelům noční světelná představení.

Je to však jenom krátká paralela. Po nashromáždění materiálu a výběru 12 snímků do výsledné kolekce se téma vyčerpá a po dvou měsících se plný elánu zase vracím naplno dokumentovat život v ulicích.

Technika: mobilní telefon Huawei P8; Noční režim Super; časy 10-13 sekund.


Mobile phone in my hand is rendering city record when I’m walking. It is not a true representation of the scene, but it’s about feelings and mood lighting time when urban vista slowly cloaked in the guise of the night.
But it is only a short parallel. After accumulating material and a selection of 12 shots into the final collection the theme is exhausted, and after two months I’m again going back to document life on the streets.
Technique: Mobile Phone Huawei P8; Super Night Mode; exposure time 10-13 seconds.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation