Nový časopis | A new magazine

Po zralé úvaze jsem se rozhodl vydávat vlastní časopis s ne příliš duchaplným názvem PŘÍBĚHY FOTOGRAFIE. Nepravidelně. Několikrát do roka se pochlubit novými fotografiemi, projekty a úvahami na vybraná témata. Formát barevný, 22 x 28 centimetrů, něco kolem 30 až 40 stran. První číslo je věnováno právě skončenému projektu, budou následovat další…


I decided to publish my own magazine STORIES OF PHOTOGRAPHY. Irregularly. Several times a year I want to boast the new photographs, projects and reflections on selected topics. Format color, 22 x 28 cm, about 30-40 pages. The first issue is dedicated to finishing a project, others will follow

 

 

První číslo věnuji projektu Genius Lucis Aneb luminografické obrazy krajiny, na kterém jsem v letech 2010 až 2014 spolupracoval se svým kamarádem a výborným fotografem přírody Ivanem Bumbou. S Ivanem jsme se pokoušeli do společně vytvářených světelných instalací vložit střípky našeho způsobu vnímání reálné krajiny a pocitů, které v nás příroda vyvolává přímo při fotografování. Jako techniku jsme zvolili luminografii, okuzleni poetikou světelných instalací českého fotografa Jana Pohribného. Jeho fotografie se pro nás staly východiskem. V naší tvorbě jsme se snažili tato východiska dále rozvinout a dát tak luminografické technice nový obsah a formu.

Některé fotografie se mohou na první pohled zdát až kýčovité, nicméně za každou z nich se skrývá poctivá práce již při snímání v terénu. Některé z nich byly vytvářeny jedinou dlouhou expozicí, u dalších došlo pouze k průniku vrstev s odděleným snímáním jednotlivých barevných zdrojů a podkladové základní expozice. Celou dobu pro nás platilo okřídlené přísloví, že i cesta může být cíl. Nezapomenutelné zážitky při společných chvílích mezi dnem a nocí nám v hlavách zahnízdily napořád.


The first issue is devoted to the project Genius Lucis. I cooperated with my good friend, excellent photographer of nature, Ivan Bumba. With Ivan, we were trying to evoke feelings, which causes us directly when shooting in the middle of nature. As a technique we choose luminography.

Some photos may seem at first glance to kitschy, but behind each of them is hiding honest work longer when shooting in the field. Some of them were created by a single long exposure, the other ones were made as layers of different color of the lights. Unforgettable experiences in common moments between day and night are saved in our minds for ever.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation