Mobilem v noci? | By cell phone at night?

Lze mobilmím telefonem snímat zajímavé noční snímky? Ano, jde to. Díky nabídce společnosti Huawei jsem dostal příležitost zafotit si přístrojem Huawei P8…


Can we by mobile phone to capture interesting night shots? Yes, it works. By offering of Huawei company, I had the opportunity to shoot fourteen days with the device Huawei P8 …

 

Pro noční fotografování má přístroj připraveno několik módů. Noční režim Super slouží k fotografování velmi tmavé scény při nedostatku světla. Je zapotřebí stativ. Telefon zachytí za dobu zhruba 13 vteřin několik fotografií za sebou a při následném zpracování softwarově zesvětlí scénu. K tomu využije technologii zvanou HDR neboli High Dynamic Range, která zajistí složením více fotografií do jedné výsledné větší rozsah mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem scény. První fotografie byla pořízena právě v nočním super režimu. Vědom si toho, že telefon vlastně vychází z několika postupně snímaných fotografií, při dalším snímku jsem ho sundal ze stativu a dalších deset vteřin při expozici z ruky jsem s ním záměrně pohyboval. Výsledek připomíná několikanásobnou expozici.

Dalším zajímavým nočním režimem je Cesta hvězd. V tomto případě telefon snímá do té doby, než snímání přerušíte (nebo dojde baterie 🙂 ). Použití stativu je zde však nutností, protože po tak dlouhou dobu, po jakou se fotografie snímá, jej neudržíte. Vytvoří se snímky toho, jak hvězdy putují po obloze, protože v tomto režimu telefon automaticky zesvětlí pouze oblohu a na snímku tak budou patrné hvězdy. Pokud však chcete fotografovat noční oblohu, musíte vycestovat z města, aby vaše snímky nebyly zahaleny smogovým závojem.

Pro pořízení dalších dvou záběrů jsem vycházel ze zkušeností, které jsem získal při nasvětlování scén u cyklu Genius Lucis. Za 48 minut hvězdy na noční obloze vykreslí části kružnic, jejichž středem je Polárka:Namíříme-li objektiv směrem níže k horizontu, kružnice nejsou tak patrné. Obdobný čas expozice, tentokrát 45 minut:

Díky nočním režimům mohu s klidem říct, že telefon Huawei P8 je zajímavou alternativou pro noční hrátky s fotografií. Oproti například zrcadlovkám má jednu velmi návykovou vlastnost: při dlouhé expozici se na displeji postupně objevuje obraz, takže je jen na vás, kdy expozici ukončíte a vše tak máte v reálném čase snímání pod kontrolou.


The phone has prepared several modes for night shooting. Super Night Mode lets you shoot a very dark scene in low light. This requires a tripod. The phone intercepts over a period of about 13 seconds several photos in succession and during subsequent processing software brightens the scene. This uses a technology called HDR, or High Dynamic Range, which ensures greater range between the lightest and the darkest point of the scene passing a few photos into a single result. The first photo was made in this mode. The second picture was taken without a tripod. With the phone I intentionally moved during the exposure. The result resembles multiple exposure.

Last two pictures represent Way stars mode. Exposure time 48 and 45 minutes. In this case, the phone captures until you finish it. Using a tripod is necessary, because after such a long period of time, after which the photograph captures, you do not keep without moving it. Creates images of how stars move across the sky because in this mode the phone automatically brightens the sky and in the image will appear star trails. However, if you want to photograph the night sky, you have to leave the city to decrease the light smog on the sky.

Compared to SLR, this phone has a very interesting feature: the screen image appears gradually during long exposures, so it’s up to you when to end the exposure and you’re shooting under control in real time. It’s like a drug 🙂

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation