Cádiz – Andalusie (2) | Cádiz – Andalusia (2)

Přístavní město Cádiz se může pochlubit úžasnou historií. Bylo založeno Féničany již před rokem 1000 před Kristem pod názvem Gadir. Je tak nejspíš nejstarším městem v jihozápadní Evropě. Město má jedinečnou polohu v zálivu Středozemního moře na úzkém skalnatém poloostrově na pobřeží Costa de la Luz. Féničané, kteří město založili, jej využívali především jako obchodní přístav, stejně jako později Římané a Arabové. Z cádizského přístavu dokonce vyplul i Kryštof Kolumbus na svou druhou a čtvrtou objevnou plavbu do Ameriky. Nejvýznamnější období pro Cádiz přišlo v 18. století, kdy se město stalo hlavním španělským přístavem pro obchod s Novým světem. V roce 1812 se Cádiz stal dočasným hlavním městem Španělska…


Cádiz boasts an impressive history. It was founded by the Phoenicians already before 1000 BC under the name Gadir. It is thus probably the oldest city in southwestern Europe. The city has a unique location in the bay of the Mediterranean Sea on a narrow rocky peninsula on the Costa de la Luz. Phoenicians who founded the town, used it primarily as a trading port, as well as the later Romans and Arabs. Christopher Columbus set sail on his second and fourth voyage to America from the port of Cadiz. The most important period for Cadiz came in the 18th century, when the city became the main Spanish port for trade with the New World. In 1812 Cádiz temporarily became the capital of Spain …

Z Playa de Baleno jsme vyrazili do Cádizu po vlastní ose dvěma taxíky, celkem osm lidí. Po třiceti minutách jsme v centru. Během celého dne se krátké přeháňky střídají s okamžiky plnými teplých slunečních paprsků. Přestože jsme větší skupinka, mám poměrně dost času věnovat se street fotografii.

Ráno v baru | Morning in the bar

Chlápka s ležérním posedem na barové židli jsem fotografoval nepozorovaně od boku s použitím LCD mé X100T. V drtivé většině případů poslední dobou fotím s kamerou u oka. Mám pocit, že je lepší, když fotografovaná osoba ví, že byla zvěčněna. Je to fér. Jenom na mé pohotovosti záleží, jestli stihnu zmáčknout spoušť před tím, než stačí reagovat změnou výrazu tváře nebo gesta. Brzy ráno v cádizském baru jsem ale nechtěl propásnout atmosféru okamžiku.

Andaluský tažný pes | Andalusian heavy dog

Jakmile jsem rychle cvaknul starší dámu pod deštníkem taženou po náměstí tímhle psíkem, sklonila ambrelu tak, že další snímek jsem již neudělal. Pejskovi to bylo evidentně fuk. 🙂

Malování je celý můj život | Painting is my life

Za jednou z výloh seděl malíř u rozpracovaného obrazu dvou loděk. Za ním si četla stařenka. Možná to byla jeho paní, možná přítelkyně. Když mě spatřil venku s fotoaparátem, udělal zamítavé gesto. Uklonil jsem se na omluvu a pomalu odcházel. Snímek jsem však už měl.

Venku zase sprchlo | Outside it was raining again

Rozloučení s Cádizem. Nezapomenutelné město, neopakovatelné zážitky.


From the Playa de Baleno we went to Cadiz in the two cabs. Altogether eight people. After thirty minutes we are in the center of the town. Short showers alternating sunshine throughout the whole day. Even though we’re bigger group, I have quite a lot of time to dedicate to street photography.

The guy at the bar I photographed stealthily using LCD of my X100T. In most cases I take pictures with the camera close to my eye. I feel that it is better if the person knows that was photographed. It is fair play. Only my readiness matter if I catch pull the trigger before he simply react by changing facial expressions or gestures. Early morning in Cadiz bar I did not want to miss the atmosphere of the moment.

Once I quickly photographed the old lady under her umbrellashe lowered her umbrella towards me so I can’t do the next photo. The dog was evidently not care. 🙂

Behind one of the windows sat a painter at an unfinished painting of two boats. Behind him was reading an old woman. Maybe she was his mistress, maybe girlfriend. When he saw me out there with a camera, he made a negative gesture. I bowed in apology and slowly walked away. But the picture I already had.

Farewell to Cádiz. Unforgettable city, unrepeatable experiences.

One Thought on “Cádiz – Andalusie (2) | Cádiz – Andalusia (2)

  1. It’s awesome to go to see this site and reading the views
    of all friends on the topic of this post, while I am also zealous of
    getting familiarity.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation