Rota – Andalusie (1) | Rota – Andalusia (1)

Městečko Rota se nachází na Andaluském pobřeží Costa de la Luz. Žije zde asi 27 tisíc obyvatel a je vyhledáváno pro své nádherné písečné pláže i poznávání historie. Najdeme zde nejen obchody, restaurace a živou večerní zábavu, ale také množství významných pamětihodností. Nemohl jsem si nechat ujít návštěvu Roty a jedno líné červnové odpoledne roku 2015 jsem vyrazil do jeho ulic…


Rota is a small town located on the Costa de la Luz in Andalusia. It has about 27,000 inhabitants. The city is popular for its beautiful sandy beaches and history. We find here not only shops, restaurants and bars, but also a number of significant sights. I could not miss a visit and one June afternoon I spent a few hours in the streets …

Historie města sahá daleko do minulosti. Během své existence vystřídalo město spoustu názvů. První název byl Astaroth, které mu dali Tartésové a znamenal něco jako „Přístav stěžní“. S příchodem Římanů bylo město přejmenováno na Oraculum Menestei, později Speculum Rotae. Následovalo období arabské nadvlády, kdy se město honosilo názvem Rabeta Ruta. Od Arabů získali město nakonec křesťanští dobyvatelé, kteří mu dali dnešní jméno Rota.

Přestože teplota nedosahovala závratných výšek, uličky městečka byly vylidněné. To není zrovna ideální pro street fotografii. Naštěstí hospůdky a zahrádky přilákaly turisty i místní k zastavení a krátkému odpočinku. Snažil jsem se na fotografiích zachytit okolní atmosféru. Znuděná dívenka na sedadle spolujezdce v kolem projíždějící limuzíně, mladý barman točící skvělé místní pivo, zvědavé děti hrající si na náměstí. Nakonec jsem si dodal odvahy a požádal o portrét starého muže, který odpočíval na židli před hospůdkou nedaleko autobusové zastávky. Po čtyřech hodinách se vracím do hotelu Playa Balena plný dojmů s několika povedenými fotografiemi. Nakonec vybírám čtyři snímky, o které se s vámi chci dnes podělit.

Barvy Andalusie | Colors of Andalusia

V limuzíně | In the limo

Zvědavé pohledy | Curious faces

Pouliční portrét | He agreed with shooting

Pro dnešek všechno, příště se podíváme do Cádizu, města opředeného úchvatnou historií…


The city’s history dates back far into the past. During its existence, the city replaced a lot of names. The first name was Astaroth, which meant something like „Port of masts.“ The city was renamed by the Romans to „Oraculum Menestei“ later „Speculum Rotae“. Over the period of Arab domination, the city boasted the name „Rabeta Ruta.“ The city eventually gained the Christian conquerors, who gave it the present name „Rota“.

Although the temperature did not reach dizzying heights, town streets were deserted. It is not ideal for street photography. Fortunately, pubs and gardens attract both tourists and locals to stop and a short rest. I tried to capture photographs of the surrounding atmosphere. Bored little girl in the passenger seat of passing limousine, a young bartender spinning great local beer, curious children playing on the square. Finally, I took courage and asked for a portrait of an old man resting on a chair in front of a pub near the bus stop. After four hours I’m going back to the hotel Playa Balena full of impressions with a few nice pictures in the camera.

Let’s call it a day, next time we will look to Cadiz, a city covered with fascinating history …

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation