Hokejová rodino | Ice hockey family

Před O2 Arénou | In front of O2 Arena

Český národ je národem hokejových fandů. Hokej má zde dlouhou tradici. V době konání mistrovství světa nebo olympijských turnajů se lidé semknou, ulice, domy i automobily jsou plné českých vlajek. Známý je například zápas se sovětskou sbornou z roku 1969, nazvaný „hokej proti tankům“. Obhajobu zlata z mistrovství světa v Katovicích 1976 a z Vídně 1977 jsem sledoval jako malý kluk v televizi, Olympijské zlato z Nagana 1998 mají v paměti snad všichni čeští fanoušci…


The Czech nation is a nation of hockey fans. Hockey has a long tradition here. During the World Championships or Olympic tournaments, people pull together. Streets, houses and even cars are adorned with Czech flags. The struggle between Czechs and Russians from 1969 is called the „hockey against tanks.“ I watched on TV as a kid defend the gold from the World Championships in Katowice in 1976 and Vienna 1977. All Czech fans have in mind the Olympic gold medal in Nagano in 1998 until today…


Když Jaromír Jágr po zranění malíčku v zápase letošního mistrovství světa v Praze se Švédy aktualizoval svůj stav slovy „Hokejová rodino, nevypadá to dobře 🙁 dejte lajk na podporu…“, během několika hodin získal více než čtyři tisíce lajků. Všechny zápasy právě probíhajícího mistrovství světa jsou vyprodané.

Jak jsem přicházel k O2 Aréně na jeden ze zápasů, byl jsem před stadiónem svědkem scénky, kdy čeští fandové ve společném kroužku učili Litevce náš další národní sport „Kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop!“. Ještě před samotným utkáním jsme s Ivanou navštívili fanouškovskou zónu, kde jsem neodolal a vyfotografoval dvojici fanoušků oděných od hlavy až k patě do národních barev, včetně pomalovaných obličejů. Vynikající náladu v hledišti pak během zápasu mohutně podporovali maskoti Bob a Bobek.

Fanoušci Česka | Czech fans

Bob a Bobek | Bob and Bobek


When Jaromir Jagr after his little finger injury in a match of this year’s World Championships in Prague with the Swedes updated his status on the Facebook „Hockey family, it does not look good 🙁 let smiley for the support …“ within a few hours gained more than four thousand smileyes. All the matches of the ongoing world championships are sold.

When I came up to the O2 Arena for a match, in front of the stadium I watched a scene where Czech fans in the common ring together with Lithuanians to teach them another Czech national sport named „Who jumping is not Czech, hop, hop, hop!“. Even before the game me and Ivana visited a fan zone, where I could not resist and photographed a pair of fans clad from head to toe in the national colors. Excellent mood in the stadium during the match heavily promoted both official mascots, rabbits Bob and Bobek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation