Stará amerika | An old veteran

Na prohlídku San Franciska jsem měl k dispozici pouhé tři hodinky. Chtěl jsem zachytit atmosféru města, které je známé svými ulicemi v prudkém svahu. Doufal jsem, že najdu ten správný automobil. Kolem chodníků však stály samé nové kousky. Už jsem pochyboval, že budu mít štěstí, ale byl jsem za svou trpělivost odměněn…


I had three hours of time to explore San Francisco. I wanted to capture the atmosphere of the city. I was hoping to find the right old car. But there were just the new ones everywhere. But I was rewarded for my patience…

Nakonec jsem objevil jednoho jediného starého omláceného veterána, jenž spolu s typickým vzezřením domu ve viktoriánském stylu dal základ fotografie San Franciska, města, které někteří považují za nejkrásnější město USA. Když jsem v klidu domova u monitoru o obrázku přemýšlel, rozhodl jsem se obětovat barvy a převést fotografii do odstínů černé a bílé. Dnes je to módní záležitost. Ale ne každé fotografii černobílá sluší. Má opodstatnění tam, kde barva není hlavním tématem, a kdy snímek obsahuje výrazné obrazotvorné linie a tvary. A to je případ našeho obrázku. Stará amerika nakloněná v prudkém kopci šikmým postavením hezky kontrastuje se svislými a vodorovnými liniemi domu, před kterým stojí. Celý obraz je postaven právě na tomto kontrastu:

Stará amerika | An old veteran


I discovered one old battered veteran which together with the typical appearance of the house became the basis of this photography of San Francisco. The city that some consider the most beautiful city in the US. When I thought about the photo at home, I decided to sacrifice color and convert the photo to black and white. It is fashionable nowadays. But not every photo suits black and white. This is justified when the color is not the main topic of the picture, and when the image contains considerable imaginative lines and shapes. And it is just the case of this photo. The old car in an oblique position contrasts nicely with horizontal and vertical lines of the house, which faces. The entire image is built just for this contrast.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation