V pražských ulicích | In the streets of Prague

Tentokrát jsem vyrazil do Prahy na rozdíl od předešlé akce sám. Nedělní odpoledne v ulicích. Příležitost zvolnit uspěchaný tok myšlenek, odreagovat se a na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů. Začínám na náměstí I. P. Pavlova, abych dále pokračoval přes Karlovo náměstí, Jiráskovo náměstí, a dál kolem Národního divadla na Staré město. Zpátky přes Lazarskou a Vodičkovu na Václavské náměstí a Muzeum.


Unlike the previous action I went to Prague alone. Sunday afternoon in the streets. Opportunity to slow down the flow of ideas, relax and forget the worries of everyday life. I’m starting from IP Pavlova square, continue through Jirasek Square and around the National Theatre towards the Old Town. Back over Lazarska and Vodickova street to Wenceslas Square and Museum.

Cestou jsem potkal řadu zajímavých lidí s rozdílnými reakcemi na situaci, kdy se stávají objektem fotografování. Zatímco starší paní na jedné z fotografií reagovaly nesouhlasně, dvě mladé dívky okamžitě souhlasily s fotkou u oprýskané zdi v jedné z uliček Starého města.

Se zpracováním fotografií jsem počkal dva dny. Prvním výběrem prošlo k archivaci devatenáct snímků:

Na snímku hlavy v nadživotní velikosti za sklem Tančícího domu jsem se snažil, aby odrazy budov Jiráskova náměstí a věže Mánesa ve výloze dokreslily atmosféru místa. Pak už jen stačilo pár minut počkat, až do záběru vkročí kolemjdoucí:

Dvě ženy nesouhlasně reagovaly větou „Co nás fotíš?“, když zjistily, že se staly objektem mého snímku. Zeptal jsem se, jestli mám fotografii vymazat, ale na tuhle otázku se mi odpovědi nedostalo. Ženy pomalu pokračovaly v procházce dál osamělou ulicí:

Ten třetí | The third

Dámy | Two Ladies

Poslední dnešní snímek je lehce hravý. Ne, že by to měla být nějaká velká sranda, ale situace holuba na fotografii mi svým způsobem přijde komická:

Zátiší s kohoutem | Still life with cock


Along the way I met a few interesting people with different reactions to the situation when they become the subject of photography. While the older ladies on one of the photos didn’t want to be photographed, two young girls immediately agreed with photo in front of cracked wall in one of the alleys of the Old City.

I waited two days to the processing of photos. I picked nineteen images for archiving.

On the picture of a head larger than life behind Dancing House glass, I tried using the reflections of buildings on Jirasek Square and the tower of Manes paint the atmosphere of the place. Then I was just waiting until passersby stepped into the picture.

When they discovered that they have become the object of my image, two elderly women disapprovingly responded saying „Why do you take a picture of us?“. I asked if I should delete the photo, but I got no answer on this question. After that women continued to slowly walk away the street.

The third and today last photo is slightly playful. Not that the picture should be a great fun, but the situation of the pigeon on the photo seems to me a little bit comic…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation