Láska jménem Polaroid | Love named Polaroid

Vlastně je to jako s brontosaurem. V muzeu obdivujeme monumentalitu kostry dávno vyhynulého pravěkého zvířete. Možná ještě někde na světě pod nánosy písku  spočívá posledních pár kostí, jsou to však už jenom zbytky. Stejně tak je to s instantní fotografií. Její éra skončila se starým tisíciletím a tenčí se i  celosvětové zásoby původních Polaroid filmů. A stejně jako po světě leckde pobíhají malí nepřímí potomci druhohorních potvor (třeba ještěrky, chameleoni a jiná havěť), vyrábí i Fujifilm poslední barevný film peel-apart a Impossible Project stále drží při životě několik typů integrálních filmů. Digitální fotografie zapříčinila vyhynutí Polaroidu, podobně jako srážka s obrovským meteoritem zkázu dinosaura.


It’s just like a brontosaurus. We admire the skeleton of a prehistoric animal in a museum. Maybe even somewhere in the world under the sediments of sand lies past few bones, but these are the only remnants. With instant photos is the same. The era ended with the old millennium. And thinner is also a number of original Polaroid films. As elsewhere in the world run small indirect descendants of Mesozoic monsters (like lizards, chameleons and other creatures) Fujifilm still makes the latest color peel-apart film and Impossible Project company still keeps alive several types of integral films. Digital photography has caused the extinction of Polaroid like a collision with a massive meteorite destruction of the dinosaur.

Polaroid – symbol okamžité fotografie. Fenomén 60. a 70. let 20. století, který splnil touhu fotografů okamžitě spatřit hotový snímek. Udržel se na výsluní do konce tisíciletí, kdy ho postupně vytlačil a nakonec pohřbil jiný fenomén – digitální fotoaparát.

Jak jsem se dostal k myšlence začít si něco s Polaroidem?
Už ani nevím, na jakém webu jsem spatřil transfer polaroidové fotografie na papír. Okamžitě mě okouzlil jeho vzhled. Uvědomil jsem si, že tohle je přesně to, co hledám. Jako východisko z přesycení dokonalostí a nekonečnou množitelností digitálních dat návrat k analogové klasice. Kouzlo originálu postupně vznikající pod rukama fotografa. Další informace jsem načerpal z tematického čísla časopisu FOTO zaměřeného právě na techniku polaroidu. Od myšlenky byl již malý krok k realizaci. Zjistil jsem, že na www.eBay.com je k mání nepřeberné množství stále fungujících přístrojů. Dokonce i po zániku firmy Polaroid v roce 2008 se stále vyrábějí dva základní typy filmů: barevný FUJI FP-100C typu peel-apart a velké množství variant integrálního filmu od společnosti The Impossible Project. Prvním přírůstkem z eBay se stal 18. 3. 2014 zachovalý aparát Polaroid ProPack camera včetně blesku. Když přístroj dorazil, radost byla nesmírná. Funguje to! Pár nezdařených snímků kvůli vyzkoušení expozice a hurá do světa instantní fotografie.

Druhým přírůstkem do rodiny mých Polaroidů se stala klasická kamera na integrální filmy z konce 70. let Polaroid SX-70 Sonar OneStep. Na rozdíl od prvních SX-sedmdesátek z roku 1972 byla vylepšena o zaostřovací modul typu Sonar, který díky vysílání radiových vln dokáže ostřit v úplné tmě. Obvyklá cena těchto přístrojů se pohybuje v rozmezí 50–200 $. Měl jsem štěstí a kamera mě stála pouhých 31 $. Byl to risk, protože americký prodejce deklaroval pouze vyzkoušení přístroje s prázdnou kazetou bez filmu. Ale vyšlo to. Černá kůže je lehce ošoupaná, ale jinak je přístroj plně funkční. Zaostřuje kam má a po vyčištění válečků a cesty filmu ven z kamery vytlačuje chemii dovnitř integrálního filmu rovnoměrně a po stisku spouště kamera vyplivne fotografii okamžitě. Pátral jsem po historii tohoto konkrétního přístroje. Na stránce SX-70 Serial Number Calculator se mi po zadání sériového čísla vypsaly tyto informace: SX-70 Serial Number Calculator Results. The SX-70 serial number calculator has determined the following statistics about your camera: The complete serial number you entered is 5C9401182. Your camera has the Alpha 1 shutter design with the Alpha „K“ focus wheel. Your camera is probably an SX-70 Sonar OneStep. The serial number itself is: 1182. Your camera was made on March 1, 1979 during the C shift.

První fotka a co s ní?
Pojďme společně vyrazit na lov snímků s Polaroidem ProPack camera. Obrázek, na kterém si ukážeme základní možnosti, které zpracování polaroidových fotografií nabízí, jsem nazval Loď bláznů. Neptejte se mě proč. Na některé věci nemám odpověď.Polaroid ProPack používá typ instantního filmu peel-apart, konkrétně barevný FUJI FP-100C. Po expozici a vytvoření latentního obrazu na negativu se film musí z kamery ručně vytáhnout. Tímto okamžikem začíná vyvolávání pozitivního obrazu. Film projede mezi dvěma válci, které vytlačí potřebnou chemikálii mezi negativ a pozitiv. Doba vyvolávání závisí na teplotě okolního prostředí. Při 25 °C je to minuta a půl, při 20 °C minuty dvě a při 15 °C činí vyvolávací doba již tři minuty. Po uplynutí této doby odtrhneme hotovou fotografii od negativu a je hotovo. Za dalších několik minut obrázek uschne a již se ho můžeme dotýkat prsty. Máme polaroidovou fotografii:

Na hotových fotografiích schválně nechávám po okrajích zbytky krycího papíru. Tento „náhodný“ rámeček se mi líbí víc, než jen pouhé bílé okraje kolem snímku. Dobrá. Máme snímek, originál. Techniku polaroidu jsem však začal používat právě kvůli dalším možnostem, které nabízí následné zpracování přenosu pozitivního obrazu na jinou podložku. Používám ruční papír Velké Losiny formátu A4 a gramáže 280 g/m2. Techniku transferu obrazu na ruční papír si necháme na někdy jindy, nyní se podívejme na výsledek:Opět originál. Okraje emulze se v horké vodě kroutí, takže výsledek závisí hodně na trpělivosti při narovnávání. Již neexistuje původní fotka, pozitivní obrazová emulze byla přenesena na jinou podložku. Dalo by se říci, že cíl byl splněn. Máme fotografii vlastnoručně vyrobenou speciální technikou. Na konečném vzhledu se podepsala mimo jiné i naše zručnost. Existuje však ještě jedna možnost, jak získat fotografii na alternativní podložce. Je to však o něco složitější než v předešlém případě. Venku na vycházce vyfotografujeme snímek. Necháme ho však v kameře. Po návratu domů potřebujeme tmavé místo, kam neproniká denní světlo. Dříve se tomu říkalo temná komora. Ve tmě vytáhneme film z kamery, ale nenecháme fotografii vyvolat standardním způsobem. Co nejrychleji odtrhneme negativ od pozitivu, pozitiv tentokrát vyhodíme a negativ, na kterém je chemikálie v počátečním stadiu vyvolávání latentního obrazu, přitiskneme na ruční papír. Stále ve tmě. Poté si můžeme rozsvítit tlumené světlo a válečkem vtlačíme vyvolávací emulzi do papíru. Chce to trochu cviku. Výsledek ale stojí určitě za to:

Loď bláznů | Ship of Fools

V této chvíli nemáme žádný hmatatelný důkaz původní fotografie, která nespatřila světlo světa. Máme pouze přímý otisk vyvolávací emulze. Tak co říkáte? Je analog mrtev a budoucnost je ne v aluminiu, ale jen v jedničkách a nulách? Nevím. Otázkou je, jak dlouho se budou ještě vyrábět instantní filmy. Nejedná se o masovou výrobu, polaroidových nadšenců po světě neběhá tolik, aby se firmám výroba dlouhodobě vyplácela. Důkazem byl zánik posledního černobílého filmu peel-apart FUJI FP-3000B v roce 2013.

Dobrodružství prošlých filmů
Usmyslel jsem si využít celosvětové docházející zásoby originálních filmů Polaroid a na prošlé zbytky exponovat některé ze svých tvůrčích záměrů. Zpočátkuchci vyzkoušet filmy, které jsou relativně „mladé“. Podle nabytých zkušeností a výsledků pak půjdu dále do minulosti. Je možné, že na filmech z 90. letminulého století se již žádný obraz neukáže. Vzhledem ke skutečnosti, že Polaroid ukončil výrobu instantních filmů v roce 2008, nejzazší doba expirace, sekterou se dnes můžeme setkat, je konec roku 2009.

Cyklus Modré moře
Každý z nás slyšel o Rudém moři. Ve skutečnosti ale rudé není, naštěstí. Stejně tak moře Modré. Nemá barvu žádnou, protože jsem si ho vymyslel. Název cyklu jenom popisně odkazuje na barvu fotografií prošlého filmu značky Polaroid. Jadranské pobřeží se na začátku prázdnin topí v záplavě barev. Ne však v mé hlavě, která si bláznivě umanula vrátit se do starých časů, a ukázat jadranské pobřeží tak, jako by nebyl počátek 21. století. Jak zpívá Žlutý pes, modrá je dobrá. Deset let prošlý film a líné pobřeží na začátku prázdnin…
Fotografováno na monochromatický film Polaroid 100 Blue kamerou Polaroid ProPack. Povrch silk čili jemný rastr. Citlivost 80 ASA předpokládá snímat buď ze stativu, nebo při dostatku světla. Vzhledem k modrému zabarvení filmu jsem se rozhodl ho vyzkoušet během dovolené u moře v Chorvatsku. Výrobcem doporučená vyvolávací doba je 90 sekund při 21 °C. Tuto dobu jsem použil u všech fotografií, přestože se aktuální okolní teplota pohybovala mezi 25 až 30 °C. Fotografie vycházely velmi dobře, kontrast byl sice o něco nižší, ale to je u prošlých filmů celkem známá věc. Jediné, co mě trápilo, byla skutečnost, že (zřejmě vzhledem k vysoké okolní teplotě) měl papírový rámeček kolem snímků tendenci se odtrhávat při oddělování fotografie od negativu. Myslím si, že tento film z edice monochromatických Polaroidů byl velmi povedený. Možná by šlo podobného efektu docílit modrým filtrem před objektivem, v tom případě by ale filtr musel kvůli správné expozici překrývat také citlivou fotodiodu. Kromě filmu Blue ještě existují monochromatické v barvách Sepia Chocolate. Zvlášť na tu „čokoládu“ mám chuť, jenže se obtížně shání. Jedna „sépie“ už ale čeká v mrazáku… Jedná se o kus z počáteční produkce projektu Impossible, kdy před započetím prodeje vlastních filmů balili zbytky originálních filmů Polaroid do vlastních přebalů Paul Giambarba Edition.

Cyklus Expired Faces
Expired Faces, doslova přeloženo „prošlé obličeje“. Název cyklu vychází ze dvou skutečností. Jednak jsem jako záznamové médium zvolil prošlý film značky Polaroid, a zároveň jsem se na fotografiích snažil zachytit obličeje na graffiti kresbách, které potkávám při toulkách městem…
Fotografováno na integrální film Polaroid 779. Integrální filmy jsou ty, které jsou obecně s Polaroidem spojovány. Obrázek čtvercového formátu 3.1 x 3.1 palce s bílým, zespoda širším okrajem. Jedná se o film, který navazuje na Polaroid 600. Ve srovnání s ním vykazuje jen velmi malé rozdíly v celkovém podání barev. Podle dostupných materiálů má střední kontrast a produkuje vysoce kvalitní barevné fotografie. Je vyvážen pro denní světlo a světlo elektronických blesků, dle výrobce užitečný pro fotografickou dokumentaci. Doba vyvolávání je okolo tří minut při 21 °C. Fotografoval jsem kamerou Polaroid SX-70 Sonar OneStep. Protože film má citlivost ISO 640, zatímco kamera pouze 100 ISO, umístil jsem do kazety před filmy šedý filtr ND4, který tento rozdíl vyrovnává. Na fotografiích se objevil silný hnědožlutý závoj. Prostřední svislá třetina filmu obsahuje tmavší pruh. Zřejmě způsobeno stářím emulze a jejím nerovnoměrným směšováním při vytlačování. Vzhledem k tomu, že expirace na obalu byla 08/2008 a film byl tedy prošlý „pouhých“ šest let, docela mě to překvapilo. Určitě nebyl skladován v optimálních podmínkách.

Pro dnešek všechno. Je pravděpodobné, že se ještě v budoucnu k Polaroidu vrátím v některém z dalších článků.


How I got the idea to start with a Polaroid?
I do not know on what website I saw a Polaroid photo transfer paper. I realized that this is exactly what I look for. Return to analog. Since the idea was already a small step towards realization. I found that at www.eBay.com is up for grabs large number of functioning cameras. First I bought a Polaroid ProPack camera with flash. When the unit arrived, the joy was immense. It works! A couple of missed shots due to poor exposure and go into the world of instant photography!
Another addition to the family of my Polaroid cameras became Polaroid SX-70 Sonar OneStep. It has a focus Sonar module that transmits radio waves and focuses in complete darkness. The price of these devices is between 50 and 200 US dollars. I was lucky and the camera cost me only $ 31. The device is fully functional. I searched for the history of this particular instrument. On the SX-70 Serial Number Calculator is listed the following information after entering the serial number: SX-70 Serial Number Calculator Results. The SX-70 serial number calculator has determined the following statistics about your camera: The complete serial number you entered is 5C9401182. Your camera has the Alpha 1 shutter design with the Alpha „K“ focus wheel. Your camera is probably an SX-70 Sonar OneStep. The serial number itself is: 1182. Your
camera was made on March 1, 1979 during the C shift.

What the first image about?
Let’s go hunting pictures with a Polaroid ProPack camera. An image that can show the basic options that processing Polaroid photos offers, I called the Ship of Fools. Do not ask me why. I do not have an answer to some things. Polaroid ProPack uses a type of instant peel-apart film specifically colored Fuji FP-100C. After exposure and creating a latent image on the negative film must be manually pulled out of the camera. From this moment begins developing a positive image. Film passes two cylinders that push the necessary chemicals between positives and negatives. Retrieval time depends on the ambient temperature. At 25 ° C it is a minute and a half, at 20 ° C and two minutes at 15 ° C the developing time for three minutes. After this time, we tear out the finished photograph from a negative. Photo dries in a few minutes, and we can touch it with our fingers. We have a Polaroid photo. I leave residues on the edges of the cover paper in the photos. This „random“ frame I like more than just a white border around the image. So we have the original image.
But Polaroid technique I began to use because of the additional possibilities offered by post-processing the positive image transfer to another surface. I use handmade paper Losiny A4 format weighing 280 g / m2. Now let’s look at the result. I transfer positive image emulsion to another substrate. On the final look involves, among other things, our skill.
However, there is another way to get a photo of an alternative base. But it is more complex than in the previous case. We will take the picture out on a walk. But leave it in the camera. After returning home, we need a dark place where no daylight penetration. In the old days it was called the darkroom. In the dark pull the film from the camera, but do not let the photo in a standard way. As soon as possible we shall tear negatives from the positives and negatives pressed onto handmade paper. Photos will appear. It takes a little practice. The result is spectacular. At this moment we have no tangible evidence of the original photograph, which did not see the world. We only have a direct imprint of chemicals.

Adventure of expired Polaroid films
I want to take advantage of incoming supplies original Polaroid film and stale remnants expose some of my creative intentions. I introduce two sets of photos.

Expired Faces
Name assumes that I used expired Polaroid film brand. It was photographed on an integral Polaroid film type 779. Integral films are generally associated with a Polaroid brand. Picture a square format 3.1 x 3.1 inches with white margin. This is a film that followed the Polaroid type 600. It is balanced for daylight and electronic flash light, according to the manufacturer’s useful for photographic documentation. Development time is about three minutes at 21 ° C. I photographed with a Polaroid camera SX-70 Sonar OneStep. Since the film has a sensitivity of ISO 640, while the camera only ISO 100, I placed gray ND4 before film in the camera which compensates for this difference. The photos appeared thick brownish haze probably because of the age of the emulsion. Expiration date on the package was 08/2008 and the film has been expired for six years.

Blue Sky
Everyone had heard of the Red Sea. In fact, it is not really red, thankfully. The same is the Blue Sea. It has no color because I invented it. Cycle name only descriptively refers to the color photos of expired Polaroid film. I photographed on monochrome film Polaroid 100 Blue by Polaroid ProPack Camera. The sensitivity of 80 ASA expects to capture either a tripod, or when it is light. Due to the blue color of the film, I decided to try it during a seaside holiday in Croatia. The manufacturer recommends developing time 90 seconds at 21 ° C. I did it this way although the actual temperature varied between 25-30 ° C.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation