Dvou-mužný street workshop | Two-men’s street workshop

Dnes vám chci ukázat, jak postupuji při zpracování snímků z fotografické akce. Jako příklad jsem si vybral workshop v pražských ulicích pořádaný s kamarádem Martinem Klikou z fotoklubu Černá slunečnice.


Today I want to show you how I work with photographic material from any action. As an example, I chose a workshop organized with my friend Martin Klika from association Black sunflower in the streets of Prague.

Sraz jsme si dali v sobotu 9:34 na Hlavním nádraží. Naše kroky vedly z pražského Hlavního nádraží směr velkoměsto. Počasí bylo mrazivé, později kolem oběda začal padat sníh. Zamířili jsme přes Masaryčku a Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí, dále pak přes Můstek a Václavské náměstí zpátky, do počátečního bodu. Po úvodním oťukávání, kdy jsme fotili hlavně sami sebe, jsme se pustili do lovu fotografií, zážitků a přemlouvání obětí, aby se nechali/-y zvěčnit. Úspěšnost tak 50 na 50. Zima byla veliká a tak jsme za dopoledne dvakrát stihli pro zahřátí navštívit odpovídající restaurační zařízení. Nicméně ani zde naše Fujiny nezahálely…

Po návratu domů nahraji snímky z fotoaparátu do počítače, do složek vytvořených zvlášť pro každý rok a měsíc. Nikdy nearchivuji vše. Nejprve provedu první výběr a vymažu nepodařené snímky, případně nechám jednu, maximálně dvě varianty téhož námětu. Takto jsem se rozhodl z celkového počtu asi 120 obrázků archivovat z tohoto dne 34 snímků. Pak si ve Photoshopu vygeneruji kontaktní náhledy fotografií bez úprav. Kontakty jsem si dělal již z analogových filmů a tento postup výběru se mi osvědčil:
Následuje import fotografií do aplikace Adobe Lightroom včetně přednastavených metadat (copyright, apod.) Dalším krokem je základní ořez všech snímků. Takto pouze vyrovnám svislice, případně kompozici. Nikdy neořezávám více než čtvrtinu celkové plochy obrázku, protože nemám rád velké výřezy, kompozici se snažím řešit již při snímání. Vybrané snímky na základě contact sheetu finálně upravím, každé street fotografii věnuji pouze několik málo minut. Úprava 34 snímků z workshopu mi zabrala necelou hodinu a půl. Většina snímků skončí v odstínech černé a bílé, pouze u některých dám přednost barvám.

Hurá, je hotovo. Nyní je možno začít přemýšlet o prezentaci snímků. Některé skončí na webu, jiné jsou on-line odeslány s přiřazenými ICC profily k tisku do fotolabu. Domácí tiskárnu nevlastním, není to pro mě ekonomická varianta. Pro dnešek tedy tři zakroužkované fotografie z contact sheetu:

Interakce mezi fotografem a fotografovaným | The interaction between the photographer and the subject
© Martin Klika 2015


We met On Saturday at 9:34 am at the Main Railway Station. Our steps led from the Main Railway Station direction the city. The weather was chilly and snow began to fall later at noon. We were walking over Masaryk Station and Celetná Street to the Old Town Square. Then across the bridge and Wenceslas Square back to the starting point. We persuaded our sacrifices to pose for pictures (the success rate about 50 percent). It was still very cold and we had to twice visit the restaurant. But we continued making shots inside…

After returning home I upload images from the camera to the PC into folders prepared separately for each year and month. I never archive everything. At the beginning I delete poor images or leave a maximum of two variants of the same theme. This time I decided to archive only 34 images from the workshop. Then I usually generate contact sheet of thumbnails in Photoshop without any editing process. Contacts I’ve already made from analog films and this procedure has proven to me the right one. Following import photos into Adobe Lightroom including metadata preset (copyright, etc.) is standard. The next step is the basic cut all of images. I fix only verticals or composition. I never cut more than a approx. quarter of the total area of the image. I prefer right composition during the time of shooting. Selected images based on the contact sheet I finally edit each of them only a few minutes. Thirty four photos from the workshop took me about an hour and a half. Most of the images end up in shades of black and white, only a few of them in colors.

Hooray, it’s almost finished. Now I can start thinking about a presentation. Some photos will end up on the web site, some will be send on line to the store for printing associated with ICC profiles.

One Thought on “Dvou-mužný street workshop | Two-men’s street workshop

  1. Michale, diky za zajimave ctenicko. Petr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation